Til alle videoer er der lavet et Excel ark, som du kan downloade.

 • Sammenhæng mellem afsætning og omsætning 

 • Dækningsbidrag, overskud, breakeven og nulpunktsomsætning
 
 • Investeringsteori - begreber i Excel

 • Investeringsteori - beregning af rentabilitet via de 4 metoder

 • Investeringsteori - Følsomhedsanalyse

 • Finansiering - beregning af effektiv årlig rente

 • Finansiering - køb versus leasing

 • Regnskabsanalyse - rentabilitet

 • Regnskabsanalyse - indtjeningsevne

 • Regnskabsanalyse - kapitaltilpasning

 • Regnskabsanalyse - soliditet og likviditet

 • Regnskabsanalyse - børsnoterede nøgletal

 
 • Budgettering - resultatbudgettet

 • Budgettering - likviditet ved beholdningsforskydningsmodellen, generelt

 • Budgettering - likviditet ved beholdningsforskydningsmodellen, eksempel

 • Budgettering - likviditet ved ind - og udbetalingsmodellen

 • Budgettering - budgetkontrol